Fulamandhe ali ahe

kapashichya fulavar gulabi ali ahe tyasathi konati favarni karavi