Erttt

Kid va rofabddl mahiti day

सोयाबीन पीक काढणी होऊन गेलेली आहे. तुम्हाला कीड व रोगांची माहिती विषीयी सोयाबीन पीक जोडा मध्ये जा आणि तिथे कीड व रोगांची माहिती देण्यात आलेली आहे.