Dalibace pik

dalimbaci kadi gad kasi karayaci

अक्षय जी तुमच प्रश्न कळलेलं नाही
कृपया पुन्हा विचार

कपाशी वरील पांढरे डाग पांढरे डाग पडत आहे

भरत जी लिंबाच्या खालचा फोटो दिसत आहे. फोटो व्यवस्थित पाठवा