Burshi

shitafal burshi

पिठ्या ढेकुण आहे
नियंत्रण करिता खालील उपाययोजना करव्यात.

१) जैविक कीड व्यवस्थापणात व्हर्टिसिलियम लेकॅनी @ मिली/लिटर याप्रमाणे मिश्रण करून फवारणी करावी.
२) निंबोळी अर्क @ ३० मिली + निरमा पावडर १० ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
३) रासायनिक किटकनाशके फवारणी करताना काढणीला आलेली फळे काढून ठेवावे.

४) पिठ्या ढेकुण किडीच्या प्रभावी नियंत्रण करिता बुप्रोफेझीन २५% एसी (जावा, फ्लोटीस) @ ३० मिली किंवा प्रोफेनोफोस ५०% ईसी( क्युराक्रोन, प्रोफेक्स सुपर) @ ३० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.