Bond ali

hast pausamule aamche lapis safe Basu rahile paryay

1 Like

अरबाज जी तुमच् प्रश्न समजला नाही माफी असावी.
कृपया फोटो अपलोड करा आणि प्रश्न समजेल असं विचारा.