Ale pikasathi pahili favarni konti ghyavi

ale pikasathi pahili favarni konti ghyavi ani futve jast yenyasathi ky karve

ठिबक सिंचनाची सोय आहे का?