Aale pikat sad

aale pikat sadivar upchyar

Sudarshan ji photo uploade Kara.

मेटालाक्झिल ची आळवणी करावी

traykodrama vhiridi @२ लिटर प्रति २०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.