Aa

आले पुर्व मशागत शेन्द्रीय व रासायनीक खत मात्रा कीती द्यावी